Konsultacja psychologiczna
indywidualna

Czas 50 -60 min.

Od 130 zł do 150 zł

Konsultacja rodzinna (rodzice i dzieci)

Czas 60-90 min.

Od 150 zł do 180 zł

sesja psychoterapii (wszystkie formy)

Czas od 50 -60 min.

Od 130 zł do 150 zł

sesja terapii czaszkowo -krzyżowej

Czas -1 sesja

100 zł za sesję

Wydanie zaświadczenia o leczeniu

Ilość 1

20 zł

wydanie opinii (sąd, lekarz, ZUS, inne)

Ilość 1

od 100 zł.

Regulamin płatności Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego.

Wizyty potwierdzamy przez sms w poprzedzający dzień roboczy do godziny 20.00

Jeśli osoby,  które otrzymały SMS-a chcą odwołać wizytę, powinny odpisać „odwołuję sesję” – nie trzeba podawać przyczyny.  Sesję można odwołać bez skutków finansowych do godziny 20.00 dnia poprzedzającego.

Od momentu potwierdzenia wizyty traktujemy ją, jako ostatecznie zarezerwowaną dla Państwa. Nie pojawienie się na spotkaniu skutkuje koniecznością wniesienia za nie 100% opłaty.

W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście. Przypominamy jednak, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, odmowa dziecka przyjścia na wizytę, zmęczenie, inne plany itp. nie są przypadkami losowymi.

Istnieje możliwość płacenia gotówką, kartą  płatniczą lub blikiem. Płatność przelewem dotyczy tylko sesji online. W przypadku płatności online środki na koncie muszę się znaleźć przed wizytą.

Osoby będące w terapii inne możliwości płatnicze omawiają ze swoim psychoterapeutą  i uwzględniają w kontakcie terapeutycznym.

Jeśli chcą Państwo rachunek prosimy informować rejestrację lub psychoterapeutę, rachunki wystawiane są zbiorczo na koniec każdego miesiąca.