Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
Oferujemy pomoc w zakresie

Zaburzeń depresyjnych

depresja, zaburzenie dwubiegunowe, cyklotymia.

Zaburzeń lękowych

napady paniki, fobie, lek społeczny, lek uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Kryzysów

odrzucenie w grupie rówieśniczej,

rozwód rodziców,

mobbing szkolny.

Niskiego poczucia wartości.

Zespołu Aspergera.

Radzenia sobie z stresem i emocjam.

Trudności w relacjach z rówieśnikami.

ADHD -zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Samookaleczania.

Zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych.

Żałoby.

Traumy -zespołu stresu pourazowego, PTSD.

Radzenia sobie z przewlekłą chorobą.

Zaburzenia odżywiania -bulimia, anoreksja.


Umów się na konsultacje

Pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę terapii dostosowaną do Twoich potrzeb.

Potrzebujesz porady … Skontaktuj się z nami