Konsultacja psychologiczna,
psychoterapeutyczna

Czas 50 -60 min.

Od 170 zł do 180 zł

Konsultacja rodzinna. Rodzic z dzieckiem, rodzice.

Czas 60-90 min.

190 zł

sesja psychoterapii indywidualnej (raz w tygodniu)

Czas od 50 -60 min.

Od 150 zł do 180 zł

sesja terapii czaszkowo -krzyżowej

Czas -1 sesja

140 zł za sesję

Wydanie zaświadczenia o leczeniu

Ilość 1

20 zł

Wydanie opinii dla
sądu, lekarza, ZUS-u,
inne

Ilość 1

od 100 zł.

Zasady ogólne współpracy z Ośrodkiem Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego.

Sesja terapeutyczna / konsultacja trwa 50-60 minut.

Terapeuta pracuje w oparciu o kodeks etyczny, każdorazowo zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i poufności spotkań. Klient może pisemnie zwolnić terapeutę z zachowania poufności.

Spóźnienie po stronie Klienta nie wydłuża czasu trwania sesji.

Spóźnienie po stronie terapeuty wydłuża sesje o czas spóźnienia w czasie bieżącej sesji lub następnej wspólnie wybranej z klientem.

Klient otrzymuje SMS z przypomnieniem terminu sesji, 24 godziny przed sesją/ konsultacją.

Klient jest zobowiązany do samodzielnego odwołania sesji/konsultacji do godziny 16.00 dnia poprzedzającego sesję, wysyłając SMS pod nr 733101703.

Terapeuta zobowiązany jest do odwołania sesji/konsultacji do godziny 16.00 dnia poprzedzającego.

Za odwołanie sesji po g.16 i lub w dniu sesji pobierana jest standardowa opłata za sesję, która jest rozliczona na kolejnej sesji.

Za nie stawienie się na sesji, bez odwołania w dniu poprzedzającym naliczana jest opłata za sesję, która jest rozliczona na kolejnej sesji.

Jeśli Terapeuta ze względu na pomyłkę w harmonogramie odwoła sesję lub wprowadzi Klienta w błąd, kolejna sesja jest bezpłatna dla Klienta.

Sesja to pierwsze spotkanie terapeutyczne po spotkaniach konsultacyjnych.

Sesja online jest płatna przelewem dzień przed terminem sesji, w tytule przelewu wpisujemy:
IMIĘ i NAZWISKO oraz datę sesji. Nr konta: 68114020040000390251685665

Konsultacja to dwa do trzech pierwszych spotkań.

Kontakt telefoniczny lub mailowy między sesjami ustalany jest indywidualnie.

Koszt telefonicznej konsultacji 15 minut 30 zł, opłata będzie pobierana na kolejnej sesji.