11 lip 2023

Cukrzyca to choroba przewlekła, która wymaga odpowiedniego podejścia, a łagodzenie objawów wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Dla wielu osób diagnoza choroby bywa wstrząsem, a późniejsze życie ze schorzeniem może być przyczyną negatywnych myśli, wahania nastroju oraz innych problemów emocjonalnych i życiowych. Diabetycy często poszukują pomocy psychologa, który pomoże im poradzić sobie z zaakceptowaniem własnej sytuacji i przystosować się do nowych standardów życia.

Po co diabetykowi psycholog?

Cukrzyca to choroba przewlekła, która może objawić się już w wieku dziecięcym. Jest to tzw. cukrzyca typu 1, niezależna od trybu życia. Taka diagnoza zaważy nie tylko na życiu dziecka, ale całej jego rodziny. W wielu przypadkach wiadomość o chorobie powoduje złość, poczucie bezsilności, może przyczynić się do pogorszenia stosunków pomiędzy bliskimi w rodzinie. Rolą psychologa w tym przypadku jest towarzyszenie nie tylko choremu dziecku, ale też jego bliskim, podczas choroby. Psychoterapeuta tworzy program działań, mających na celu pogodzenie się z chorobą i kontrolę nad emocjami, które są związane z wpływem schorzenia na życie chorego.

Dzięki odpowiedniej terapii i profesjonalnemu podejściu łatwiej jest rodzinie wypracować sobie sposób działania i myślenia, który pozwoli współżyć z chorobą. Profesjonalna pomoc psychologiczna może pomóc w poradzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznymi, które wyniknęły z choroby.

Terapia psychologiczna skierowana jest także dla diabetyków z cukrzycą typu 2. Diagnoza tej postaci choroby częściej jest stawiana już w dorosłym życiu lub u nastolatków i może powodować różne emocje, takie jak złość i frustracja, które negatywnie wpływają na życie osoby chorej. Pomoc psychologiczna dla pacjentów z cukrzycą typu 2 polega na pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji i przyzwyczajeniu do życia z chorobą, które często wiąże się ze zmianą nawyków. Psychoterapeuta pomaga diabetykowi zrozumieć i zaakceptować sytuację, w jakiej się znalazł. Odpowiednie wsparcie jest ważne szczególnie u nastolatków, którzy wciąż znajdują się na etapie budowania i kształtowania własnej tożsamości. Terapia ma na celu opanować emocje i nauczyć pacjenta tak je przeżywać, aby nie działały destrukcyjnie.

Jak przebiega psychoterapia z diabetykiem?

Specjalista zazwyczaj przeprowadza terapię behawioralną, ucząc pacjenta nowych wzorców myślenia i zachowania. Do psychologa warto udać się przede wszystkim wtedy, gdy u osoby z cukrzycą pojawią się zaburzenia nastroju, stany lękowe lub depresyjne.

Side bar