Terapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej, uważanej za trzecią obok psychoanalizy i behawioryzmu tradycję w psychologii. Gestalt ma swoje korzenie w klasycznej psychoanalizie, filozofii egzystencjalnej oraz holistycznej filozofii wschodniej. To podejście łączy również wątki pochodzące z fenomenologii, teorii pola Kurta Levina i psychologii postaci.

Czym jest terapia Gestalt?

W odróżnieniu od innych nurtów Gestalt jest podejściem holistycznym to znaczy traktuje człowieka jako całość – ważne są nie tylko jego intelektualne, ale też zmysłowe, emocjonalne i duchowe wymiary. Emocje manifestujące się w ciele są kluczem do zrozumienia problematyki Klienta.
Nurt Gestalt podkreśla podmiotowość Klienta, jego niepowtarzalność oraz znaczenie tego, czego doświadcza „tu-i-teraz” w realnym kontakcie z terapeutą. Celem terapii nie jest wywoływanie określonych zachowań, ale poszerzanie świadomości Klienta tak, aby mógł dokonywać świadomych i autonomicznych wyborów zgodnych ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. Podstawą tej terapii jest bezpieczna i partnerska relacja między Klientem a Terapeutą.

Umów się na konsultacje

Pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę terapii dostosowaną do Twoich potrzeb.

Potrzebujesz porady … Skontaktuj się z nami