Jakub Sozański Psycholog i Coach ADHD

Jakub Sozański

Jakub Sozański Psycholog i Coach ADHD

Jestem psychologiem i coachem ADHD, znanym z profilu „ADHD ma Sens” na TikToku i Instagramie. Ukończyłem studia magisterskie z Psychologii o specjalności: klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie SWPS i studia licencjackie z Doradztwa filozoficznego i coachingu oraz Filologia angielską.
Specjalizuję się w pracy z osobami neuroróżnorodnymi, zwłaszcza z ADHD, stosując metody coachingu ADHD, dialogu motywującego, logoterapii, oraz technik 3 fali terapii behawioralnych.
Moim celem jest wspieranie klientów w odkrywaniu ich zasobów i talentów, aby mogli tworzyć życie pełne satysfakcji i zgodne z ich wartościami.
Uczestniczę w kursie ADDCA w USA. Jest to motywowane chęcią dostępu do oferowania wsparcia dla osób z ADHD na najwyższym światowym poziomie.
Zapraszam do współpracy osoby szukające wsparcia psychologicznego i rozwoju osobistego, pragnące lepiej zrozumieć siebie i znaleźć swoje miejsce w świecie. Moje doświadczenie, wiedza i pasja są do Waszej dyspozycji, by wspólnie pracować nad osiągnięciem Waszego pełnego potencjału.

I am a psychologist and ADHD coach, known from the "ADHD ma Sens" profile on TikTok and Instagram. I have completed a Master's degree in Psychology with a specialization in clinical adult psychology at SWPS University and a Bachelor's degree in Philosophical Counseling and Coaching, as well as English Philology.

My goal is to support clients in discovering their resources and talents so that they can create lives full of satisfaction and in line with their values.
I am participating in the ADDCA course in the USA, motivated by the desire to offer support for people with ADHD at the highest global level. I invite individuals seeking psychological support and personal development, who wish to better understand themselves and find their place in the world, to collaborate. My experience, knowledge, and passion are at your disposal to work together towards achieving your full potential

Specjalizuje się w leczeniu

ADHD, neuroróżnorodność, wypalenie zawodowe, obszary związane z duchowością, dbanie o siebie, zaburzenia nastroju, kryzys egzystencjalny, LGBTQIA+ friendly

I specialize in working with neurodiverse individuals, especially those with ADHD, employing ADHD coaching methods, motivational interviewing, logotherapy, and third-wave behavioral therapy techniques.

LOGO_270_279

Zapytaj o najlepszą formę terapii i umów się na konsultacje.

    Umów się na Konsultacje