Psychoterapia uważana jest za najskuteczniejszą metodę pomocy psychologicznej, która przynosi dobre i trwałe skutki. Doświadczony psycholog potrafi wypracować z pacjentem zmianę myślenia i zachowań, aby łatwiej było mu radzić sobie z problemami codziennego życia. To właśnie psychoterapia stanowi najlepszą formę pomocy w przypadku traumy, przewlekłego stresu i związanych z nimi zaburzeń funkcjonowania w społeczeństwie.

Dzięki rozwojowi nowoczesnej technologii terapia dostępna jest dla każdej osoby, która chce skorzystać z pomocy specjalisty. Nawet gdy dostęp do centrum terapii jest utrudniony, można skorzystać z usługi psychoterapii online, prowadzonej przy pomocy internetu.

Psychoterapia online – na czym polega?

Terapia online może być równie skuteczna jak ta, prowadzona w gabinecie psychoterapeuty. Sam przebieg leczenia jest bardzo podobny, a różnica polega głównie na trybie spotkań, które w tym przypadku odbywają się przed ekranem komputera lub smartfona. Oznacza to, że spotkanie może odbyć się nawet wtedy, gdy pacjent i terapeuta znajdują się w znacznym oddaleniu od siebie, nawet w innym kraju. Jeżeli chodzi o częstotliwość oraz czas jednej sesji, może zostać utrzymana w standardowym porządku, podobnie jak terapia stacjonarna.

Komu dedykowana jest psychoterapia online?

Z rozmowy z psychologiem online skorzystać może każda osoba, u której występują wskazania do psychoterapii. Nasi specjaliści pomagają pacjentom, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, a także inne zaburzenia, które wpływają na codzienne funkcjonowanie. Na psychoterapię online zapraszamy między innymi osoby zmagające się z zaburzeniami:

– snu;
– nastroju;
– odżywiania;
– zaburzeniami lękowymi i osobowości;
– psychotycznymi;
– uzależnieniami.

Psychoterapia online to również dobra opcja dla osób, które przeżywają kryzys życiowy, przebywają w ciągłym stresie lub nie potrafią poradzić sobie z traumą związaną z wydarzeniami z przeszłości. Pomagamy osobom, które zmagają się z niską samooceną, brakiem poczucia sensu życia i nie potrafią nawiązać pozytywnych relacji z innymi. Terapia online przystosowana jest dla każdej osoby, która czuje, że potrzebuje pomocy, ponieważ nie radzi sobie z problemami emocjonalnymi lub cierpi na inne zaburzenia, które wpływają na jakość życia i odczuwanie radości.

Psychoterapia online polega na regularnych sesjach, podobnie jak terapia stacjonarna. Różnica polega na tym, że kontakt z psychologiem można nawiązać z dowolnego miejsca na świecie, a wszystko odbywa się drogą online. Dla przeprowadzenia skutecznej sesji konieczne jest więc posiadanie odpowiedniego sprzętu, pozwalającego na swobodną komunikację.

 

Prowadzimy psychoterapię dorosłych oraz psychoterapię dla dzieci i młodzieży.